Vespa-Watch

Meld nesten van Aziatische hoornaar

Vespa-Watch is het Vlaams meldpunt voor nesten van Aziatische hoornaar.

Je meldingen zijn nuttig voor de monitoring en het onderzoek van de soort in Vlaanderen. Het melden van individuele hoornaars kan ons helpen om nesten op te sporen.

In de lente bouwt één koningin Aziatische hoornaar een nest. Dit is zo groot als een pingpongballetje en kan je vinden op een beschutte plaats, bijvoorbeeld onder een afdak of in een hok. Kijk in uw kot en meld hier een mogelijk nest van Aziatische hoornaar.

Meld een nest Meld een individu

Waarom is de Aziatische hoornaar schadelijk?

De Aziatische hoornaar (Vespa velutina) is een wespensoort uit zuidoost China. Sinds 2016 is de soort ook aanwezig in België. We noemen ze een ‘invasieve exoot’:

  • De soort kwam hier oorspronkelijk niet voor, maar neemt nu snel in aantal toe en is al verspreid over geheel Vlaanderen.
  • Ze valt honingbijen en andere inheemse insecten aan, die onze bloemen en planten bestuiven.

Meer info op deze pagina.

Wat zie je doorheen het jaar?

  • In de lente bouwt één koningin Aziatische hoornaar een nest. Dit is zo groot als een pingpongballetje en kan je vinden op een beschutte plaats, bijvoorbeeld onder een afdak of in een hok.
  • Vanaf juni komen de eerste werksters uit en groeit het nest verder uit, tot de grootte van een kleine voetbal. Nu kan je starten met het opsporen van nesten via de wiekpotmethode.
  • Vanaf augustus verhuist 70% van alle nesten naar een hoger gelegen plaats wegens plaatsgebrek. Een tweede nest wordt dan gebouwd hoog in de top van een boom of aan een gevel. De volledige kolonie verhuist naar dit tweede nest, en het eerste nest wordt verlaten.
  • Op het einde van de zomer kan een nest een doorsnede tot 1m bereiken.
  • Met het vallen van de bladeren in de herfst wordt een nest Aziatische hoornaar beter zichtbaar.
  • In de winter sterven darren en werksters, enkel koninginnen zoeken een overwinteringsplaats. Je kan uitzonderlijk een koningin Aziatische hoornaar tegenkomen in huis, die vroegtijdig is ontwaakt. Een nest dat in de winter wordt gevonden is niet meer actief, er zitten geen hoornaars in. Ze hoeven dus ook niet bestreden te worden.

Cyclus

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

Zie herkenning.

Waar is de Aziatische hoornaar al waargenomen dit jaar?

Deze kaart toont een overzicht van de actieve haarden en observaties van het huidige seizoen.

Wat te doen bij een steek?

Lees het advies van het antigifcentrum.

Nog vragen?

Zie de FAQ.