FAQ

Veelgestelde vragen

Kan ik een nest melden dat zich bevindt in Brussel, Wallonië of Nederland?

Dit platform Vespa-Watch monitort enkel nesten in Vlaanderen, dus niet nesten die gelegen zijn in Brussel, Wallonië of Nederland. Best kan je je nest melden via volgende sites indien het nest zich bevindt in:

Ik heb een nest waargenomen. Wat kan ik doen?

Wanneer het nest zich laag bij de grond bevindt, probeer om een duidelijke foto te maken van het nest waar de wesp ook op zichtbaar is. Verschillende soorten wespen bouwen op elkaar lijkende nesten laag tegen de grond, dan is een foto van de wesp nodig voor validatie. Houd wel steeds 5 m afstand van een nest. Vervolgens kan je dit nest melden op vespawatch.be via deze link.

In geval van een hoogdringende bestrijding neem je best meteen contact met een private bestrijder of de brandweer.

Ik heb een wesp waargenomen. Wat kan ik doen?

Momenteel worden meldingen van individuen Aziatische hoornaar opgevolgd via waarnemingen.be. Dit kan registratieloos via deze link.

Melden kan ook via de app ObsIdentify. Hier vind je meer informatie en de link naar de app. Ga naar de App Store en download de vernieuwde ObsIdentify-app. In deze webinar wordt stap voor stap uitgelegd hoe je met de app aan de slag gaat.

Het afvangen of doden van koninginnen Aziatische hoornaar raden wij af om te vermijden dat inheemse soorten ter verwarring worden gedood of als bijvangst in een val terechtkomen. Je moet dus geen verdere actie ondernemen. Je kan wel waakzaam zijn voor mogelijke primaire nesten in en rondom je huis. Deze hebben een papieren schil en zijn zo groot als een tennis- of volleybal. Indien je een embryonest vindt, mag je dit steeds bij ons melden. Bij voorkeur met een foto waar de wesp die het nest bouwde ook op zichtbaar is. Dit is nodig omdat verschillende soorten wespen vaak eenzelfde type embryonest bouwen, dit moment van het jaar.

Hoe ziet een nest Aziatische hoornaar er uit?

Lente

In het voorjaar kan je 2 types nesten waarnemen.

Enerzijds kan je een nest waarnemen hoog in een boomtop. Dit is dan een overblijfsel van een nest van vorig jaar. Bestrijding is echter niet nodig want het nest is onbewoond en wordt het jaar nadien niet hergebruikt. Het is wel steeds nuttig om deze te blijven melden via deze pagina omdat we jullie meldingen gebruiken voor monitoring van de soort.

Anderzijds kan je in het voorjaar embryonestjes terugvinden op een beschutte plaats laag tegen de grond (minder dan 4 meter hoog). Deze hebben een papieren schil en hebben de grootte van een ping-pong balletje. Deze embryonesten worden gebouwd in de lente door een koningin. Er is dus maar 1 wesp aanwezig in deze nesten. Er bevinden zich ook al enkele raten in deze nesten met larven.

Zomer

Na het uitkomen van de eerste larven zijn er naast de koningin ook werksters in het nest aanwezig. Vanaf dan gaat de verdere uitbouw van het nest heel snel omdat de koningin hulp krijgt van de werksters. We spreken dan van een primair nest.

Halfweg de zomer verhuist 70% van deze primaire nesten naar een nieuwe locatie, hoog in een boom (meer dan 10 meter). In dat geval spreken we van een secundair nest.

Herfst

Met het vallen van de bladeren worden nesten van Aziatische hoornaar beter zichtbaar. Je ziet nu duidelijk grote papieren nesten hangen bovenaan in een boomtop. Ze hebben nu een diameter bereikt tot 1 m.

Winter

Nesten die nu gevonden worden zijn niet meer actief, er zitten geen hoornaars in. Ze hoeven dus ook niet bestreden te worden. Het melden ervan is nog altijd nodig voor onderzoek en de evaluatie van bestrijding.

Ik zie veel hoornaars in/op mijn struik en vermoed een nest, maar zie het nest niet. Wat kan ik doen?

Het is mogelijk dat de hoornaar wordt aangetrokken door de nectar van de bloemen. In het najaar zijn er niet veel bloeiende planten aanwezig. Daardoor komen de Aziatische hoornaars soms massaal naar één struik zoals klimop. Dit zorgt ervoor dat het zien van een hoog aantal hoornaars op klimop of een andere struik niet betekent dat er een nest in de struik zit. Een hoornaar beweegt zich tot 2 km van zijn nest om voedsel te verzamelen. Een nest is dus wel in de buurt. In het najaar is een nest heel groot (met diameter tot 1 meter) en heeft het een papieren schil. Tips om een nest op te sporen vind je hier.

Indien je een nest vindt, mag je dit steeds melden via deze pagina. Elke melding van een nest is heel waardevol voor monitoring van de soort.

Wordt een nest van vorig jaar hergebruikt?

Nee, een nest van vorig jaar wordt niet hergebruikt. Bestrijding is dus niet nodig. Het is wel steeds nuttig om deze te blijven melden via deze pagina omdat we jullie meldingen gebruiken voor monitoring van de soort.

Wat is het verschil tussen een actief, inactief en bestreden nest? Wat moet ik doen?

  • Een actief nest is een nest waarbij er hoornaars rond het nest vliegen. Indien het een nest is van de Aziatische hoornaar, meld je best dit nest. Bij acuut gevaar neem je best meteen contact met een private bestrijder of de brandweer.
  • Een inactief nest is een nest waarbij er geen hoornaars meer rond het nest vliegen. Inactieve nesten worden niet hergebruikt, ze maken elk jaar een nieuw nest aan. Hierdoor vormt dit nest geen gevaar en is het dus ook niet meer nuttig om dit nest te bestrijden. Indien het een nest is van de Aziatische hoornaar, meld je best dit nest.
  • Een bestreden nest is een nest waarin men gif tegen insecten (insecticiden) in het nest spuit. Het nest laat men hangen, zodat de terugkerende hoornaars in contact komen met het gif. Een bestreden nest zou er inactief moeten uitzien, waarbij er geen individuen meer rond het nest vliegen.

Wat gebeurt er met mijn melding van een nest?

Je krijgt meteen na melding een overzicht van erkende bestrijders Aziatische hoornaar in Vlaanderen. We valideren je melding. Dat kan enkele dagen duren. We verwittigen je als het om een nest van Aziatische hoornaar gaat. Meer informatie is te raadplegen bij meld een nest.

Voeren jullie bestrijding uit?

Nee, wij zijn een meldpunt voor monitoring van de Aziatische hoornaar maar coördineren zelf geen bestrijding. Na melding krijg je steeds een lijst van erkende bestrijders Aziatische hoornaar in Vlaanderen, deze hebben een gespecialiseerde opleiding gevolgd om deze soort te bestrijden. In geval van een hoogdringende bestrijding neem je best meteen contact met een private bestrijder of de brandweer. Meer informatie is te raadplegen bij meld een nest.

Is bestrijding gratis?

Nee, nestbestrijding is niet gratis. De overheid vergoedt niet langer de bestrijdingskosten.

Ik heb een grote wesp gezien. Is dit de Aziatische hoornaar?

Nee, want de Europese hoornaar is groter dan de Aziatische hoornaar. De verschillen tussen beide soorten worden hier verder uitgelegd. De Europese hoornaar is een inheemse en nuttige soort en raden wij aan om te laten leven indien er geen hinder is. Laat bij twijfel over de soort, elke wesp steeds vrij! Zo voorkom je dat inheemse soorten die belangrijk zijn voor onze biodiversiteit onterecht worden gedood.

Ik heb een nest van de Europese hoornaar waargenomen. Wat kan ik doen?

De Europese hoornaar is een inheemse en nuttige soort. Wij raden aan om deze te laten leven indien er geen hinder is. Bij acuut gevaar contacteer je het best een private bestrijder om het nest te verwijderen.

Er bevindt zich een grote wesp bij mij in huis. Wat moet ik doen?

Probeer via de app ObsIdentify van Natuurpunt de identiteit van de wespen te bepalen. Als het geen Aziatische hoornaar is, mag de wesp worden vrijgelaten. Meer uitleg over de verschillende wespen en hoe je ze kan herkennen vind je hier. Laat bij twijfel over de soort, elke wesp steeds vrij! Zo voorkom je dat inheemse soorten die belangrijk zijn voor onze biodiversiteit onterecht worden gedood.

Ik heb een wesp gevangen in een potje. Wat moet ik doen?

Probeer via de app ObsIdentify van Natuurpunt de identiteit van de wesp te bepalen. Als het geen Aziatische hoornaar is, mag de wesp worden vrijgelaten. Meer uitleg over de verschillende wespen en hoe je ze kan herkennen vind je hier. Laat bij twijfel over de soort, elke wesp steeds vrij! Zo voorkom je dat inheemse soorten die belangrijk zijn voor onze biodiversiteit onterecht worden gedood.

Ik ben geïnteresseerd in een opleiding verdelger Aziatische hoornaar. Waar kan ik deze volgen?

Inverde, VBI en BSBB organiseren gespecialiseerde opleidingen, aangezien het verdelgen van een nest van de Aziatische hoornaar extra veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden.

Vanaf wanneer is het nuttig om nesten actief op te sporen?

Het is nuttig om actief nesten op te sporen vanaf juni. Hoe je nesten opspoort wordt hier uitgelegd.

Hoe kan ik nesten van de Aziatische hoornaar opsporen?

Hoe je nesten opspoort wordt hier uitgelegd.

Is het nuttig om koninginnen te vangen met selectieve vallen in het voorjaar?

Het afvangen of doden van koninginnen Aziatische hoornaar raden wij af om te vermijden dat inheemse soorten ter verwarring worden gedood of als bijvangst in een val terechtkomen. Je moet dus geen actie ondernemen. Je kan wel waakzaam zijn voor mogelijke embryonesten in en rondom uw huis. Deze hebben een papieren schil en zijn zo groot als een ping-pong balletje. Indien je een embryonest vindt, mag je dit steeds bij ons melden. Bij voorkeur met een foto waar de wesp ook op zichtbaar is. Dit is nodig omdat verschillende soorten wespen vaak eenzelfde type embryonest bouwen, dit moment van het jaar.

Wat is het verschil tussen een lokpot en een selectieve val?

In een gewone wespenval of aselectieve val verdrinken de insecten. Het plaatsen van dit type val raden we in alle omstandigheden af omdat je zo veel onschuldige insecten doodt die waardevol zijn voor de biodiversiteit.

Een selectieve val heeft ook als doel om insecten te vangen maar heeft openingen en uitgangen van verschillende groottes. Zo kunnen insecten groter dan de Aziatische hoornaar normaal de val niet in en kunnen kleinere insecten de val normaal steeds uit.

Een selectieve val wordt:

  • In het voorjaar geplaatst, om koninginnen te vangen voor deze een nest kunnen bouwen.
  • In het najaar aan een bijenkast om het aantal jagende hoornaars aan de kasten te verminderen.

Het plaatsen van selectieve vallen raden wij af:

  • Om te vermijden dat inheemse soorten ter verwarring worden gedood of als bijvangst in een val terechtkomen.
  • Omdat de effectiviteit van deze methode nog niet is bewezen op populatieniveau.
  • Deze methode kan mogelijks meer kwaad dan goed doen voor onze biodiversiteit.

Indien je toch een selectieve val plaatst is het belangrijk om deze steeds correct te gebruiken en andere gevangen soorten steeds tijdig vrij te laten. Plaats de val uit de zon en zorg ook dat de insecten niet kunnen verdrinken in de lokstof. Bijvoorbeeld door de lokstof op een spons aan te brengen in de val.

Wiekpotten laten alle insecten steeds in leven. Hoe je ze maakt wordt hier uitgelegd. Wij hangen de wiekpotten in de buurt van een vermoedelijk nest om deze op toe sporen. We controleren regelmatig of ze worden bezocht door hoornaars. Nadat we een Aziatische hoornaar zien op de wiekpot, merken we deze om de vliegrichting en vliegtijd te bepalen. Wanneer je deze op kaart uittekent, kan je het zoekgebied naar het nest verkleinen.