Wat is er aan te doen?

Wat zijn realistische oplossingen om de impact van de Aziatische hoornaar te beperken?

Uitroeien?

De kans is heel klein dat we de soort volledig kunnen uitroeien. Zelfs de verdere verspreiding van de soort stoppen, is waarschijnlijk niet haalbaar. Hoe komt dat?

 • Door de hoge kostprijs
 • Door de beperkte middelen die we nu hebben
 • Door de korte periode waarin we kunnen ingrijpen
 • Door de grote kans op steeds nieuwe Aziatische hoornaars uit het buitenland

Wat is ons doel dan wel?

De impact van Aziatische hoornaar verkleinen

Hoe doen we dat bijvoorbeeld:

 • Door nesten te vernietigen
 • Door koninginnen-rasters aan de bijenkast te plaatsen
 • Door mensen te informeren

We volgen deze regels

We raden aan nesten te vernietigen

Het nest vernietigen is de enige manier om ervoor te zorgen dat er geen nieuwe koninginnen komen. Soms kan de verdelger een nest volledig verwijderen. Maar meestal moeten ze insecticiden inspuiten zoals bij een gewoon wespennest. Dat doen ze bij voorkeur op een moment dat er zoveel mogelijk wespen aanwezig zijn.

We raden af selectieve vallen te plaatsen in de lente

Een kolonie produceert tot 500 hoornaars die mogelijks koningin worden. Dat zijn de ‘stichtende’ koninginnen. Waarom raden wij af om selectieve vallen te plaatsen om stichtende koninginnen te vangen?

 • Er is veel concurrentie tussen de hoornaars. Maar een klein deel overleeft de winter en begint een nieuw nest in het voorjaar. Door stichtende koninginnen te vangen vergroot je de overlevingskans voor de overblijvende koninginnen. Die kunnen dan een nieuw nest stichten.
 • Er zijn nog geen betrouwbare selectieve vallen op de markt die enkel hoornaars vangen. Je vindt in die vallen vooral nuttige, inheemse, vaak beschermde en zeldzame insecten.

Ons advies?

 • Zet je toch een selectieve val? Controleer dagelijks en laat insecten vrij die je niet wou vangen.
 • Een selectieve val kan wel nuttig zijn bij een bijenkast die wordt aangevallen door Aziatische hoornaars.

We registreren om te leren en te rapporteren

We registreren zoveel mogelijk welke nesten zijn bestreden. Laat dus zeker weten wanneer je een nest hebt bestreden (als opmerking bij jouw melding). We gebruiken deze info om verschillende vragen te beantwoorden, bijvoorbeeld:

 • Wat werkt en wat werkt niet om de soort te beheren?
 • Geven onze acties neveneffecten op andere insecten?
 • Staan de kosten van nestverdelging in verhouding tot de resultaten?

Registratie is ook belangrijk voor rapportering aan de Europese Commissie voor de ‘Verordening Invasieve Exoten’.